දේශිය වෙළදපොළේ රතුලූණු මිළ රැපියල් තුන්සිය පනහ දක්වා ඉහළට


ONIEN

දේශීය වෙළදපොළේ රතුලූණු කිලෝවක මිළ රැපියල් තුන්සිය පනහ දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඉල්ලූමට සරිලන සැපයුමක් වෙළපොළේ නොමැති නිසා රතුලූණු මිළ මෙසේ ඉහළ ගොස් ඇති බවයි වෙළදුන් පවසන්නේ.

දැනට යාපනය ප‍්‍රදේශයෙන් වෙළදපොළට පැමිණෙන රතුලූණු පමණක් තිබිම නිසා එය වෙළදපොළ අවශ්‍යතාවයට ප‍්‍රමාණවත් නොවන බවයි වෙදුන් පවසන්නේ. පවත්නා තත්ත්වය මත රතුලූණු ආනයන කිරිමෙන් පසු රතුලූණු මිළ පහළ වැටෙනු ඇතයි වෙළදුන් පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*