විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය අලුත් මෙහෙයුමක


Akila_17_03_2017

ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන සහතික සඳහා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පවතින පිළිගැනීම තවදුරටත් තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ උපදෙස් පරිදි ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවත් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයත් එක්ව පියවර ගෙන තිබේනවා.

පසුගිය දා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ දී පැවති විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යතවරයා විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ප්‍රමුඛ අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී ලබාදි තිබේ.

ඒ අනුව විදේශගත වන පිරිස් වෙත විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය එක්ව ලබාදෙන විභාග සහතිකවලට අමතරව එම සහතිකවල පිටපත් අදාළ විදේශ තානාපති කාර්යාල වෙත ද යොමු කිරීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

විදේශගතවූවන්, ව්‍යාජ සහතික පත්‍ර ඉදිරිපත්කරමින් සිදුකරන අක්‍රමිකතා වැළැක්වීමත්, ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ විභාග සහතික සම්බන්ධව පවත්නා පිළිගැනීම අඛණ්ඩව ආරක්ෂා කරගැනීමත් අරමුණු කරගනිමින් මේ තීරණය ගෙන තිබේ.

මීට අමතරව, 2019 වසරේ සිට අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ විභාග දෙකම වසරේ එකම කාලවකවානුවක දී පැවැත්වීම පිළිබඳව ද මෙම මාණ්ඩලික රැස්වීමේ දී දීර්ඝව කරුණු සාකච්ඡා කෙරිණ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*