පාසල් යන ළමුන් අතරේ ස්ථූලභාවය ඉහල ගිහින්-කෘත්‍රීම පැණිබීම පානය ඉතාම වැරදි ආදර්ශයක්


Dr_priyankara

වතුර පානය වෙනුවට පිපාසය දැනුණු විට ඒ සඳහා කෘත්‍රීම පැණිබීම පානය ඉතාම වැරදි ආදර්ශයක් බව ස්වාභාවික රසයන්ට දරුවන් හුරු කළ යුතු යැයි කොළඹ, ජාතික රෝහලේ කායික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රියංකර ජයවර්ධන මහතා පවසනවා.

ජූනි මාසයට යෙදෙන ”පෝෂන මාසය ” පිළිබඳව මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම සඳහා අද (31) සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන කාර්යංශයේ පැවැති මාධ්‍ය සම්මන්ත්‍රණයට එක්වෙමින් වෛද්‍ය ජයවර්ධන මහතා සදහන් කළේ පාසල් යන ළමුන් අතරේ ස්ථූලභාවය ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.

අද වනවිට බෝ නොවන රෝග ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. සියයට 75%ක පමණ ප්‍රතිශතයක් බෝ නොවන රෝග තිබෙනවා. මරණ බොහොමයක් සිදුවන්නේ වයස අවුරුදු 30ත් 70ත් අතර මට්ටමෙයි. ස්ථූලභාවය බෝ නොවන රෝග වලට බලපාන ප්‍රධන තත්ත්වයක් එය අනතුරුදායකයි. පාසල් යන ළමුන් අතරේ ස්ථූලභාවය ඉහළයි.නගර ප්‍රදේශවල සියයට 10%ත් 15%ත් අතර ප්‍රතිශතයක් පවතිනවා.

සීනි වැඩිපුර තිබෙන ආහාර නොගැනීමෙන් මෙය වළක්වාගැනීමට හැකියි. අපේ ආහාර පුරුදු වෙනස්කර ගත යුතුයි. සීනි ආහාරවලට ඇබ්බැහිවෙනවා. වතුර පානය වෙනුවට පිපාසය දැනුණු විට ඒ සඳහා කෘත්‍රීම පැණිබීම පානය ඉතාම වැරදි ආදර්ශයක්. එය අනතුරුදායකයි. කිරි ආහාරවර්ග, රස කැවිළි, සීනි සහිත පළතුරුවර්ග ආහාරයට ගැනීම නොකළ යුතුයි. පැණිබීමවලට දරුවන් ඇබ්බැහි වෙනවා.

සීනි අඩු කළා කියා කිසිදු ප්‍රශ්නයක් ඇති වන්නේ නෑ.ස්වාභාවික රසයන්ට දරුවන් හුරු කළ යුතුයි.වතුර බීමට දරුවන් හුරු කරන්න.රටේ ජනගහනයෙන් තුනෙන් එකක් දියවැඩියාවට හා අධි රුධිර පීඩනයට ගොඳුරු වෙලා සිටින්නේ. කෑම පාලනයෙන් ශරීරයේ සීනි මට්ටම අඩු කර ගැනීමටත් රුධිර පීඩනය අඩු කරගැනීමටත්,කොලෙස්ට්‍රෝල් අඩු කරගැනීමටත් හැකියාව තිබෙනවා යැයි ද වෛද්‍ය ප්‍රියංකර ජයවර්ධන මහතා පැවසී ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*