ව්‍යාපාර

ජාතික ගෙවීම් තලයක් පිහිටුවීමට අනුමැතිය

onlinepayment

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය ආයතන, ව්‍යාපාර හා පුරවැසියන් සඳහා විද්‍යුත් වාණිජ කටයුතුවල දී විද්‍යුත් ගෙවීම් ක්‍රමවේදය පහසු කිරීම සඳහා “ජාතික ගෙවීම් තලයක්” පිහිටු වීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. මුදල් අමාත්‍යාංශය සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මගින් සිදු කරන ලද නිර්දේශ ...

Read More »

WhatsAppවල වෙනසක්

WhatsApp-iOS-update-499495

ලෝකයේ මේ වන විට ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතන පරිශීලකයින් අතර ඉමහත් ජනප්‍රියත්වයට පත්ව ඇති ජංගම දුරකතන යෙදුමක් වන WhatsApp යෙදුම, පැරණි මෙහෙයුම් පද්ධති සඳහා සහාය දැක්වීම 2016 දෙසැම්බර් 31 න් පසු නවතා දමන බව එම සමාගම නිවේදනය කර සිටී. මේ අනුව ...

Read More »